Ενορία Αγ. Νικολάου


Ὁ Δραπανιάς εἶναι ἕνα ἀπό τά ἱστορικά καί αἱματοβαμμένα χωριά τοῦ Νομοῦ Χανίων  μέ σύνθετη κοινωνική δομή, πλούσια παραγωγικότητα καί μέ μεγάλες προοπτικές ἀνάπτυξης. Βρίσκεται δυτικά τοῦ Νομοῦ Χανίων, λίγα  χιλιόμετρα πρίν τήν πόλη  τῆς Κισάμου καί ήταν ἕδρα τοῦ καποδιστριακοῦ Δήμου Μηθύμνης. Ἀπό τόν Πάνω Δραπανιά μέχρι τόν κάμπο, τήν ἀρχαία Μήθυμνα, τά Νοπήγεια  καί τό Μετόχι, εἶναι γεμᾶτος μέ Ἐκκλησίες καί ἱστορικά μνημεῖα πού φανερώνουν τήν χριστιανική δομή τῆς κοινωνίας του. Ναοί, ὅπως τοῦ Ἁγ. Γεωργίου πάνω στά ἐρείπια  τῆς ἀρχαίας Μήθυμνας τοῦ 9ου αἰ., τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος στά Νοπήγεια τοῦ 11ου αἰ., παλαιές εἰκόνες πού φυλάσσονται στήν Ἐνορία, ἡ ἱστορική μικρή καμπάνα τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ 15ου αἰ. καί ἡ θαυματουργή εἰκόνα του (τοῦ ἰδίου αἰῶνος) μαρτυροῦν τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση τοῦ Δραπανιᾶ, πού φτάνει μέχρι
τήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα Μονή Δραπανιανῶν. Βαθειά θρησκευόμενη μά καί φιλελεύθερη ἡ κοινωνία τοῦ Δραπανιᾶ θέλει τήν καμπάνα τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ της νά χτυπᾶ κάθε Κυριακή ἀσταμάτητα ἐδῶ καί αἰῶνες σεβόμενη ἰδιαιτέρως τόν προστάτη της Ἅγιο Νικόλαο.
Ἡ Ἐνορία Δραπανιᾶ, παρά τίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, παρά τή δραματική  μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τη λόγῳ μετανάστευσης ἀρχικά καί ἀδυναμίας νά συγκρατήσει  νέους σήμερα, ἀγωνίζεται νά διατηρήσει δεσμούς μέ τά ἀπόδημα τέκνα της καί ὅσους διαμένουν σέ κοντινές  περιοχές μέ τήν διογράνωση ἀποσπερίδων,συνάξεων,  τήν ἀνακαίνιση τῶν ναῶν, τήν ἀνέγερση τοῦ Ἐνοριακοῦ  Κέντρου στήν περιοχή, τήν διαμόρφωση τῆς κεντρικῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ, τήν δημιουργία παιδικῆς χαρᾶς καί μέ τήν γενικότερη προσπάθεια νά αἰσθάνονται κατάνυξη, ἠρεμία καί ἀνάπαυση οἱ εἰσερχόμενοι στούς Ἱερούς Ναούς.


Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρ.
Αλεξάνδρου Φαντάκη
εφημερίου της ενορίας