Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Άσπρισμα κοινόχρηστων χώρων και η νέα κρήνη στον Δραπανιά

Το συνεργείο του δημοτικού διαμερίσματος Δραπανιά με τον πρόεδρο του Αντώνιο Κοκοτσάκη σε ώρα εργασίας από το άσπρισμα κοινόχρηστων χώρων στον Δραπανιά...
Και η νέα πετροχτιστη κρήνη δίπλα από τα καφενεία (ακόμα υπό κατασκευή)